Provisioning instructies

VOIPZeker webhook

Wat is een webhook?

 
Met de VOIPZeker webhook functie kun je op basis van een URL verschillende systemen integreren met onze Unite telefooncentrale. Hoe een webhook werkt en wat deed doet kun je grotendeels zelf bepalen. Zo kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat bij een binnenkomend gesprek de beller van de naam (of bedrijfsnaam) uit het systeem wordt aangeroepen en weergeven op het display. 

 

Hoe werkt de VOIPZeker webhook functie en wat kun je hiermee?

 

Met de VOIPZeker webhook integratie kun je statistieken van je bedrijf bijhouden, zoals het aantal bellers en unieke telefoonnummers. Tijdens het aangeroepen van een URL kunnen wij de volgende variabelen meegeven:

{calluniqueid}: Een unieke waarde

{callfrom}: Het interne of externe telefoonnummer van de partij die het gesprek start

{callto}: Het interne of externe telefoonnummer van de partij die het gesprek ontvangt

{status}: Een numerieke weergave van de status van de gebeurtenis, hier onder een uitgebreide lijst.{status_desc}: Een tekstuele weergave van de status van de gebeurtenis, hieronder een uitgebreide lijst.

{direction}: De richting waarin het gesprek plaats vindt, gezien vanuit het perspectief van ons platform. Out = van ons naar  extern, In = van extern naar ons.

{timestamp}: De UNIX timestamp waarop de gebeurtenis plaatsvond.

 

Gebeurtenis statussen


De variabelen kunnen alleen in de URL van de webhook worden geplaatst.

 

INCOMING_RINGING - Bij een inkomend gesprek ({direction}: in) rinkelt het {callto}-toestel

OUTGOING_RINGING - Bij een uitgaand gesprek ({direction}: out) rinkelt het {callto}-toestel

CONNECTED - Het gesprek is aangenomen en er is een actief gesprek

DISCONNECTED - Het gesprek, of de poging daartoe, is gestopt.

 

VOIPZeker webhook voorbeeld 1

 

Een webhook URL zou er zo uit kunnen zien:

http://www.jouwdomein.nl/{calluniqueid}/{callfrom}/{callto}/{status}/{status_desc}/{direction}/{timestamp}

De aangeroepen URL zou dan zijn:

http://www.jouwdomein.nl/1562062791/31612345678/31201234567/0/INCOMING_RINGING/in/1562062791299


VOIPZeker webhook voorbeeld 2

 

Een webhook URL zou er zo uit kunnen zien:

http://www.jouwdomein.nl/webhook.php?callid={calluniqueid}&callfrom={callfrom}&callto={callto}&status={status}&status_desc={status_desc}&direction={direction}&timestamp={timestamp}

De aangeroepen URL zou dan zijn:

http://www.jouwdomein.nl/webhook.php?callid=1562062791&callfrom=31612345678&callto=31201234567&status=0&status_desc=INCOMING_RINGING&direction=in&timestamp=1562062791299Hoe stel je een webhook in?

 

Dat doe je door in te loggen op de Unite telefooncentrale en de onderstaande stappen te volgen. Voor een uitgebreide uitleg bezoek je onze uitgebreide FAQ pagina 'Hoe stel je een webhook in?"

Unite telefooncentrale > Provisioning > App templates > Nieuwe template toevoegen > Type: Maatwerk CRM integratie


Heb je ondersteuning nodig of vragen over de implementatie? Neem dan contact op met onze helpdesk via telefoonnummer 088-06 60 550 en kies optie 2 in het keuzemenu.